Bất kỳ nhu cầu nào cho các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,...LIÊN HỆ chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết......................

1 Conduit Outlet Box Conduit Outlet Box
P/N: GRUE75-A
 Universal Conduit Outlet Box, Type: GRUE, (5) 3/4" Hubs (plugs include)
Diameter: 3/4 in
Material: Aluminum
 Manufacturer: 
Appleton
2 Capped conduit ebow Capped conduit ebow
Type: LBY
P/N: LBY-75
90o Female/Female shot conduit ebow
Traile size: 3/4"
Material: Aluminum
 Manufacturer: 
Appleton
3 UNL 90° Elbow Unions UNL 90° Elbow Unions
P/N: UNL50
UNL 90° Elbow Unions
 For connecting conduit to enclosure
1/2'' Male- 1/2'' Female 
Material: Aluminum
 Manufacturer: 
Appleton
4 UNF75-50NR Union UNF75-50NR Union
Manufacturer number: UNL50-75N
Part number: 263992
UF75-50NR Union, Female/Female, 3/4'' to 1/2'', Exprotion Proof, Alumium
 Manufacturer: 
Appleton
5 UNY50NR Union UNY50NR Union
Manufacturer number: UNY50NR
Part number: 28438
UNY50NR Union, Male/Female, 1/2'', Exprotion Proof, Alumium
 Manufacturer: 
Appleton
6 UNY75NR-A Union UNY75NR-A Union
Manufacturer number: UNY75NR-A
Part number: 42560
UNY50NR Union, Male/Female, 3/4'', Exprotion Proof, Alumium
 Manufacturer: 
Appleton
7 RB75-50 Reducing bushing RB75-50 Reducing bushing, 
Manufacturer number: RB75-50
Part number:22046
Threaded, steel, 3/4'' x 1/2''
 Manufacturer: 
Appleton