Bất kỳ nhu cầu nào cho các thiết bị điện tự động, vật tư công nghiệp, liên hệ chúng tôi đễ được hỗ trợ:
Chúng tôi hỗ trợ giá rất tốt cho các Hãng sau: Balluff -Nidec Avtron - Asco-Vaisala - Alia- Valbia - Wika- Aignep - Can need - Pilz - Balluff - leuze - lenze - E+H - E+L - Lap laser - Proton - Pora- Danfoss
Bạn tham khảo thêm 1 số list vật tư giá tốt - hàng sẳn kho - báo giá ngay hãng: Price List Dinel, EGE, Showa Sokki, Miki Pulley, Bently Nevada, E+H, ASV, Yaskawa, Shentong Dalian, Kubler, Ziehl, Danfoss, Dongguan Hitfar, IMada, Imada, Showa Denki, MTS, Metrix 
100% Czech Republic Origin Dinel Vietnam Model: EFM-115-DN65-R1-0-230V
100% Czech Republic Origin Dinel Vietnam Model: EFM-115-DN80-R1-0-230V
100% Czech Republic Origin Dinel Vietnam Model: EFM-115-DN125-R1-0-230V
100% Czech Republic Origin Dinel Vietnam Model: EFM-115-DN100-R1-0-230V
100% Czech Republic Origin Dinel Vietnam Model: EFM-115-DN150-R1-0-230V
100% Czech Republic Origin Dinel Vietnam Model: CLM-36NT-32-G-I-E600
100% Czech Republic Origin Dinel Vietnam Model: CLM-36N-32-G-I-E600
100% Germany Origin EGE Elektronik Vietnam ID No: P10523
100% Japan Origin Showa Sokki Vietnam Model: 1340B
100% Japan Origin Miki Pulley Vietnam Model: 546-15-34-RF-24V-20JIS
100% Japan Origin Miki Pulley Vietnam Model: 546-15-34-RS-24V-20JIS
100% USA Origin Bently Nevada Vietnam Code: 330190-085-00-00
100% Germany Origin E+H Vietnam Model: FMD77-ACA7HB1DNVAA
100% Germany Origin ASV Stübbe Vietnam Model: ETLB 25-125S
100% EU Origin Control Techniques Vietnam Model: DCM9B 20/20 A2
100% Japan Origin YASKAWA Vietnam Model: CIPR-GA70B4031ABBA 15kW/11kW
100% Japan Origin YASKAWA Vietnam Model: CIPR-GA70B4038ABBA 18.5kW/15kW
100% Japan Origin YASKAWA Vietnam Model: CIPR-GA70B4103ABBA 55kW/45kW
100% Japan Origin YASKAWA Vietnam Model: CIPR-GA70B4075ABBA 37kW/30kW
100% China Origin Shentong Dalian Vietnam Model: LX36-84
100% China Origin Shentong Dalian Vietnam Model: LX36-88
100% Japan Origin YASKAWA Vietnam Model: SGMAV-08ADA6C
100% Japan Origin YASKAWA Vietnam Model: SGMAV-04ADA61
100% Japan Origin YASKAWA Vietnam Model: SGMAV-08ADA61
100% Japan Origin YASKAWA Vietnam Model: SGDV-5R5A11A
100% Japan Origin YASKAWA Vietnam Model: SGDV-R90A11A
100% Japan Origin YASKAWA Vietnam Model: SGDV-2R8A11A
100% China Origin Zhejiang Kehai Vietnam Model: ZZYP-40B
100% Germany Origin Kubler Vietnam Model: KD8.3503.A112.0000
100% Germany Origin Kubler Vietnam Model: KD8.3A1.0025.A111.+
100% Germany Origin Ziehl-Abegg Vietnam Part No.: 125332
100% Germany Origin Ziehl Vietnam Model: TR600
100% Denmark Origin Danfoss Vietnam Part No.: 084H4501
100% China Origin Dongguan Hitfar Vietnam Model: ZG-UHF05
100% China Origin Dongguan Hitfar Vietnam Model: ZG-MF300
100% Japan Origin IMADA Vietnam Model: SVH-1000N-L
100% Germany Origin Imada / Hans-Schmidt Vietnam Model: SVH-1000N-L
100% Japan Origin Showa Denki Vietnam Model: AH-H04-L313
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Model: MHC0280MN15H3A01
100% USA Origin Metrix Vietnam Shaker HI-903