Bất kỳ nhu cầu nào cho các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,...LIÊN HỆ chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết......................

1

Ampe kim AC/DC Fluke 376 PC (2500A)

Fluke

2

Model: 971-S13.
- NSX: Elora Germany.

Elora 

3

Model: 904-Sb.
- NSX: Elora Germany.

Elora 

4

Phần mềm CAT ET 
NSX: Caterpillar.
Software P/N: NEXG5007.
Kêt nôi chuẩn đoán và cai fđặt cho các dòng máy : G-3508, G-3608, C 175.

Caterpillar 

5

Bộ adapter CATET 
NSX: Caterpillar.
PIN: 538-5051
(bao gồm toàn bộ phần cứng ) dùng cho các dòng máy : G-3508, G-3608, Cl 75.

Caterpillar 

6

NSX: DELL
Model: Dell Precision M6800
CPU: Intel Core i7 4900MQ (8 x 2.8Ghz, Turbo Boost 3.8Ghz, 8MB Cache)
RAM: 16GB DDR3 1600 MHz

Dell