CẢM BIẾN TỐC ĐỘ TRỤC ELECTRO-SENSORS Vietnam, đại lý ELECTRO-SENSORS Vietnam, 906 SS BODY HE 50' PVC W/LBKT, ELECTRO-SENSORS Vietnam

Loại sản phẩm: Cảm biến tốc

Mã sản phẩm: SENSOR 608 PROXIMITY 8MM

Nhà cung cấp: ELECTRO-SENSORS

Hãng sản xuất: Electro Sensor

Xuất sứ: USA

Giá : $5666

Họ tên: Ms Liên

lien.ans@ansvietnam.com

0902.937.088

lientran87

Listcode: ELECTRO-SENSORS Vietnam

Ms Liên: 0902937088

 

 

600 Series          Shaft Speed Sensors
Model   Part Number
SENSOR 608 PROXIMITY 8MM S 775-007208
SENSOR 612 PROXIMITY 12MM S 775-007206
SENSOR PROXIMITY 14mm S 775-007209
SENSOR 618 PROXIMITY 18MM S 775-007205
SENSOR 630 PROXIMITY 30MM S 775-007204
SENSOR 608-1 PROXIMITY 8MM S 775-007201
SENSOR 612-1 PROXIMITY 12MM S 775-007202
SENSOR 618-1 PROXIMITY 18MM S 775-007207
SENSOR 630-1 PROXIMITY 30MM S 775-007203
600 Series          Shaft Speed Sensors    
     
906 / 907 XP          Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model   Part Number
906 STD AL BODY HE 10' PVC W/LBKT S 775-000500
906 AL BODY HE 50' PVC W/LBKT S 775-000511
906 AL BODY HE 100' PVC W/LBKT S 775-000505
906 BIDI AL BODY HE 10' PVC W/LBKT S 775-000504
906 BIDI AL BODY HE 50' PVCW/LBKT S 775-000509
906 BIDI AL BODY HE 10O' PVC W/LBKT S 775-000510
906 SS BODY HE 10' PVC W/LBKT S 775-000400
906 SS BODY HE 50' PVC W/LBKT S 775-000405
906 SS BODY HE 100' PVC W/LBKT S 775-000410
906 BIDI SS BODY HE 10' PVC W/LBKT S 775-000404
906 BIDI SS BODY HE 50' PVC W/LBKT S 775-000409
906 BIDI SS BODY HE 100' PVC W/LBKT S 775-000414
SENSOR 907 W/10' CABLE S 775-000600
SENSOR 907BV XP BI-DI 10' S 775-006100
907 BIDI VERT ALIGN XLB3 HE 50' PVC S 775-006105
SENSOR 907BV XP BI-DI 100' S 775-006110
SENSOR 907BH XP BI-DI 10' S 775-006101
906 / 907 XP          Shaft Speed Sensors
     
916A / 917A XP          Shaft Speed Sensors
Typical system also requires Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)  
     
Model   Part Number
SENSOR 916A 10FT W/BRKT S 775-000801
SENSOR 916A 50FT W/BRKT S 775-000802
SENSOR 916A 100FT W/BRKT S 775-000803
SENSOR 916A 10FT TEFLON W/BRKT S 775-000804
SENSOR 916A 50FT TEFLON W/BRKT S 775-000805
SENSOR 916A 100FT TEFLON W/BRKT S 775-000806
SENSOR 916A 10FT W/STANDARD BRACKET S 775-000807
SENSOR 916A 50FT W/STANDARD BRACKET S 775-000808
SENSOR 916A 100FT W/STANDARD BRACKET S 775-000809
SENSOR 916A SS 10FT W/SS BRACKET S 775-000810
SENSOR 917A 10FT W/BRKT S 775-000811
SENSOR 917A 50FT W/BRKT S 775-000812
SENSOR 917A 100FT W/BRKT S 775-000813
916A / 917A XP          Shaft Speed Sensors

Sản phẩm liên quan

ST420-LT / ST420-DI, Shaf ...

HE950, Gear Tooth Sensor ...

600 SERIES PROXIMITY elec ...

916A / 917A , Analog Shaf ...

Shaft Speed Switch electr ...

Shaft Speed Sensor electr ...

ELECTRO-SENSORS Vietnam, ...

TR5000 4-20 115VAC, đại l ...

SpeedTalker-DN(BH) Device ...

Series 18

HE950

907 XP Hall Effect

906 Hall Effect

600 Series Proximity

1102 / 932 / 933 XP

1101 Hall Effect Sensor